16 września 2022

Przygotowania do kolejnego transportu

Przygotowujemy kolejny transport darów na Ukrainę do miejscowości Plebanówka oraz dwóch szpitali polowych w rejonie Winnicy. Liczymy, że  w miarę szybko zbierzemy potrzebne dary.