Do dzieła!

Inspirowani życiem i każdorazowym spotkaniem z drugim człowiekiem.

więcej o naszych dziełach

Misja

Dostrzegając pilną potrzebę tworzenia miejsc pracy, które będą wychodzić naprzeciw możliwościom osób potrzebujących, Fundacja przeznaczy lokal użytkowy na rzecz stworzenia miejsc pracy oraz prowadzenia dzieła dla ludzi potrzebujących wsparcia, w sposób określony w Statucie