07 września 2023

Pani Marta z dziećmi

Pani Marta to 47-letnia mama i od niedawna wdowa. Została z 4 dzieci. 18, 16, 12 i 10 lat.

Mąż był podporą rodziny, rodzina dobra i kochająca się. Niestety mąż niedawno niespodziewanie zmarł. Całość obowiązków i spraw spadła na Panią Martę, i choć to niesamowicie dzielna kobieta, to jednak wielość spraw do uporządkowania przerosłaby każdego. Po rozmowie ustaliliśmy że najbardziej potrzebną pomocą jest pomoc prawna i związane z tym opłaty.

Fundacja pokryła koszty prawnika oraz opłat sądowych aby przeprowadzić potrzebne procedury.