11 marca 2024

Pani Edyta i jej rodzina

Pani Edyta jest 47 letnią samotnie wychowującą dzieci mamą. Sama ma dość dużo różnych przewlekłych chorób, które często zaniedbuje aby zadbać najpierw o dzieci. Pracowała i utrzymywała dom, do trudności związanych z jej byłym mężem, który nadużywał alkoholu i innych substancji niepożądanych. To wszystko doprowadziło ją do stanu depresyjnego, z którego dzielnie wychodzi – ponieważ ma dla kogo żyć!

14 letni syn – ma orzeczoną niepełnosprawność, zespół aspergera, oraz orzeczenie o kształceniu specjalnym. 10 letnia córka, kończy teraz 4 klasę.

Pani Edyta podejmuje porywczą prace, tak by pogodzić codzienność i sprostać wszystkiemu. Prosi o pomoc w sytuacjach kiedy zaczyna się bać o przyszłość dzieci. Otrzymała pomoc w ramach Szlachetnej Paczki czy programu Skrzydła.

Dba o dzieci. Posyła je na dodatkowe zajęcia, ponieważ bardzo chce aby dzieci miały to co potrzebne do ich rozwoju. Czasem opłaty za zajęcia są dla niej ważniejsze niż wykupienie sobie leków.

Co tydzień będziemy dostarczać Pani Edycie żywność w ramach pomocy otrzymywanej z Banku Żywności.

 

Prosimy o pomoc w zakupie żywności oraz środków czystości.