03 marca 2022

Każdy pomaga jak może !

NASZE SENIORKI w ramach zajęć Centrum Aktywności Seniora - roznosiły informację o pomocy prowadzonej przez naszą Fundację
DZIĘKUJEMY :)