25 marca 2022

Kamień pokazuje jak należy pomagać

Kolejne dary pojechały od nas do KAMIENIA.
To miejscowość podkrakowska, gdzie wiele dobrych ludzi, bezinteresownie pomaga osobom z Ukrainy.
Pani Joanna to osoba o wielkim sercu, organizuje tam pomoc i koordynuje całym przedsięwzięciem.
Cieszymy się, że możemy mieć w tym dziele swój udział.