Fundacja Człowiekowi Człowiek wspiera rozwój dzieci

Jeśli cokolwiek niepokoi Państwa w rozwoju Waszego dziecka: tego małego, ale również tego już starszego zapraszamy  na jednorazową konsultację jaki i na systematyczną terapię.

Rejestracja pod numerem telefonu 600 800 932

Twórcą teorii integracji sensorycznej jest A.J. Ayers, psycholog i terapeuta zajęciowy, pracownik naukowy na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles.

Celem  oddziaływań terapeutycznych jest, aby mózg dziecka wszystkie informacje otrzymane z otoczenia prawidłowo rozpoznał, zinterpretował, posegregował, zintegrował z wcześniej nabytymi doświadczeniami i w odpowiedzi zareagował w adekwatny sposób. Tylko w sytuacji gdy proces integracji sensorycznej przebiega bez zakłóceń, dziecko postrzega świat jako przyjazne środowisko i potrafi trafnie oceniać sytuację, w której się znajduje.

Zajęcia powinny być prowadzone na sali wyposażonej w odpowiedni sprzęt do terapii integracji sensorycznej, które poprzez kierowaną zabawę pozwolą u naszych podopiecznych zmniejszyć dysfunkcje sensoryczne.

Diagnostyka i terapia SI  - zdjęcie
Diagnostyka i terapia SI  - zdjęcie

Zapraszamy na terapię dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym:

- z objawami świadczącymi o nieprawidłowym przetwarzaniu bodźców,
- z zaburzeniami neurologicznymi,
- z zaburzeniami genetycznymi,
- z nieprawidłowym napięciem mięśniowym,
- z opóźnieniem psychoruchowym,
- z wadami postawy,
- ze skoliozą,
- z grupy ryzyka.

 

 

 

 

Indywidualne zajęcia prowadzone są przez fizjoterapeutkę  panią mgr Małgorzatę Kołodyńską, która posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi.  Jest terapeutką SI, instruktorką  gimnastyki korekcyjnej, oligofrenopedagogiem. Ukończyła studia magisterskie na  kierunku rehabilitacja ruchowa na AWF w Krakowie.

Swoje kwalifikacje systematycznie pogłębia na  kursach i warsztatach:
- Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt od 0-12
- Terapia Integracji Sensorycznej wg dr J. Ayres
- Przygotowanie do pionizacji i chodu dzieci od 0 do 24 miesięcy
- Kompleksowa diagnostyka i terapia wad postawy oraz skolioz
- Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne
- Thera–Band  Academy
- Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty o numerze 68614

Terapeuta

mgr Małgorzata Kołodyńska

Do pobrania