O fundacji

Fundacja ma na celu niesienie pomocy osobom ubogim, wykluczonym, bezdomnym, potrzebującym, zagubionym, zagrożonym bezdomnością oraz utratą godnych warunków bytowych oraz wspieranie ich w zaspokajaniu życiowych potrzeb.

O fundacji - zdjęcie
O fundacji - zdjęcie

Drugą formą realizacji celów Fundacji będzie budowa i stworzenie Domu Spokojnych Dni, dla osób starszych. Dom ten ma umożliwić osobom przede wszystkim samotnym orz potrzebującym dobre - godne życie. Osoby starsze coraz częściej są pozostawiane same sobie, bez pomocy, bez aktywności w życiu społecznym.

Dom Spokojnych Dni, stworzy codzienność godnego życia, zapewniając podstawowe potrzeby codzienności oraz stwarzając im wachlarz możliwości czynnego i aktywnego spędzania czasu. Równocześnie będzie to jak najbardziej fachowe miejsce udzielające pomocy na każdej z potrzebnych płaszczyzn. Będzie to równocześnie kolejne miejsce nowych miejsc pracy w rozumieniu pierwszej formy działalności Fundacji.

Działalność Fundacji swoim czynnym zaangażowaniem oraz wszechstronnością nie ogranicza się do udzielanai pomocy chwilowej, jednorazowej czy doraźnej.

Pomoc udzielona ma być przy czynnym zaangażowaniu samych zainteresowanych PRETEKSTEM do lepszego życia - samodzielnego i z pełnym udziałem w życiu społecznym.

O fundacji - zdjęcie

Ludzie Fundacji

Fundację tworzą dobrzy ludzie, odczuwający potrzebę pomagania poprzez osobiste zaangażowanie w poszczególne Dzieła. Czekamy na Ciebie!

 

Prezes

Tadeusz Zajączkowski

Wiceprezes

Ilona Wal

"Jezu, Ty się tym zajmij"

Ojciec Dolindo Ruotolo - Mistyk. Posiadał przedziwny wgląd w duszę człowieka. Niezwykle ceniony przez o. Pio, który często odsyłał do niego penitentów. Kapłan heroicznie wierny Kościołowi.